Dagravner

En dagravn bryr seg om barn og unge ved å være tilstede, observere, lytte, gi veiledning og hjelp når elevene tar kontakt og er inkluderende og politisk og religiøst nøytral

Aldersgruppe: Fra 18 år

Vi har dagravner på Hovin og Spydeberg barneskole og Spydeberg ungdomsskole. De er tilstede ute i skolegården i storefri, kl 10.45-12.00.

Dagravnene melder umiddelbart fra til skolens ledelse dersom de ser eller hører om elever som blir utsatt for mobbing, om noen skader seg eller av annen grunn ikke har det bra.

Vi ønsker oss flere dagravner på Spydeberg skole og Spydeberg ungdomsskole. Har DU lyst til å bli dagravn, ta kontakt med oss.

2022 © Spydeberg Frivilligsentral