Grinitun

Frivilligsentralen har flere tilbud til beboerne på Grinitun. Både for demente og andre beboere.


Hver uke har vi frivillige som er ruslevenner, fortrinnsvis for demente.

Den 3. tirsdagen i hver måned, fra kl. 13 og utover kommer Trivselskurven. Da er det to frivillige som synger og spiller gitar, og i kurven har de med seg litt sjokolade og likør til beboerne som ønsker det.

Vi har flere besøksvenner som er på Grinitun og innimellom har vi sporadiske oppdrag som å kjøre tur med beboer.

2022 © Spydeberg Frivilligsentral