Natteravnene

Natteravnene er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle.

Aldersgruppe: 18 til 80 år

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

Natteravnene er organisert som en del av Frivilligsentralen. Det er ca. 20 natteravner som går i grupper på 4-5 personer, hver fredag mellom kl 20-23 i skoleåret. Hver gruppe går ca. 8 ganger pr. år.

Natteravnene er også med som vakter/voksenpersoner ved spesielle arrangement.

Har du lyst til å engasjere deg så  bli med på laget, vi trenger deg. 

Vil du vite mer om natteravnene:

natteravnene.no/

2022 © Spydeberg Frivilligsentral