Kommunen ønsker folk som kan melde seg til tjeneste

Kommunen ønsker å få tak i personer med erfaring fra helse og omsorgstjenester som kan bistå med å støtte opp om kritiske funksjoner i kommunens tjenesteleveranse. Senere vil ressurser til andre støttefunksjoner også kunne være av interesse. Vi understreker samtidig at personer i risikogruppen for korona-viruset ikke skal meldes opp. Les mer om dette på linken under:

Risikogrupper for koronaviruset - helsenorge.no

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19: Eldre personer (>65 år); Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)

helsenorge.no


Dette dreier seg om lønnet arbeid for kommunen. For mer informasjon og for å registrere deg kan du klikke her: Registrer deg som ressurs for kommunen

I tillegg trenger vi på frivilligsentralene frivillige til å utføre oppgaver for oss. Dette kan dreie seg om mange ulike oppgaver, alt fra å handle til en telefonvenn nå i en tid hvor mange er isolerte. Ønsker du å melde deg som frivillig for frivilligsentralen, ta kontakt på tlf 48861801

Her er e-post adr til de andre frivilligsentralene: 

post@hobol.frivilligsentral.no 

post@askim.frivilligsentral.no

post@trogstad.frivilligsentral.no

cathrine.myhre@bymisjon.no (Mysen frivilligsentral)

2020 © Spydeberg Frivilligsentral