Besøksbaby på Grinitun

Babyer lager liv og røre og bidrar til å spre glede rundt seg. Ca en gang hver uke har vi mammaer og pappaer som besøker de eldre på Grinitun.

Ca 1 gang i uken kommer det 1-2 babyer/barn med foreldre til Grinitun for å besøke beboerne. Besøket varer i 45 min til en time. 

Kommunikasjonen mellom de eldre og babyene skjer via blikkontakt, smil og latter, pludring og prating. De eldre som har lyst og kan, får holde babyene. 

2022 © Spydeberg Frivilligsentral